Wydawca serwisu

KWS Polska Sp. z o.o.

Odpowiedzialność za treść serwisu:

KWS Polska Sp. z o.o.
ul. Chlebowa 4/8
61-003 Poznań

Telefon: +48 61 873 88 00
Telefax: +48 61 873 88 18

E-Mail: info@cultivent.pl
Internet: http://www.kws.pl

Osoby reprezentujące spółkę:
Małgorzata Dryjańska, Włodzimierz Kruk

Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000140365
NIP: 778-10-28-415, REGON: 630406740
Kapitał zakładowy: 80.000 zł

Odpowiedzialność za treść linków zewnętrznych
Mimo starannej kontroli treści nie przejmujemy odpowiedzialności za treści, do których prowadzą zewnętrzne odnośniki. Za treść tych stron odpowiadają wyłącznie ich wydawcy.

Deklaracja o ochronie danych osobowych

Koncepcja, projekt & realizacja: