Deklaracja KWS o ochronie danych osobowych

KWS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań i KWS Lochow Polska z siedzibą w Kondratowicach, ul.Słowiańska 5, 57-150 Kondratowice (nazywane dalej "KWS") cieszą się z okazanego im przez Państwa zainteresowania i dziękują Państwu za odwiedzenie ich serwisu internetowego. Państwa wizyta na naszych stronach internetowych odbywa się z zasady bez ujawniania Państwa tożsamości.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

KWS zapisuje dane osobowe tylko w przypadku, jeśli zostały one nam przez Państwo udostępnione, np. w ramach rejestracji w celu zaprenumerowania newslettera internetowego, przeprowadzenia ankiety, udziału w konkursie lub w celu realizacji umowy. KWS analizuje wizyty na swoich stronach internetowych w sposób anonimowy, w celu zrozumienia potrzeb swoich klientów, aby na tej podstawie systematycznie ulepszać oferowany serwis. Zapisujemy w takim przypadku standardowo adres dostawcy usług internetowych użytkowników korzystających z naszego serwisu. Adres ten nie jest powiązany z określoną osobą. Zgromadzone dane poddawane są wyłącznie anonimowej analizie w celach statystycznych. W celu analizy błędów zapisywane są dane pojedynczych użyć naszych stron. Dane te używane są wyłącznie do chwili usunięcia błędów i po upłynięciu dwutygodniowego okresu przechowywania usuwane.
KWS używa plików cookie aby obserwować preferencje użytkowników i stosownie do nich tworzyć i rozwijać serwis internetowy; te tak zwane "sesyjne pliki cookie" usuwane są w momencie, kiedy zamykają Państwo przeglądarkę. Nasze cookie nie zawierają danych związanych z osobą.

Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

KWS wykorzystuje Państwa dane osobowe w celu wysyłania zamówionych przesyłek elektronicznych, a także w innych celach dopuszczanych przez prawo. Dane osobowe przekazujemy stronom trzecim jedynie wtedy, kiedy współpraca z przedsiębiorstwami usługowymi oraz firmami partnerskimi pomaga zapewnić właściwą obsługę zamówionych usług oraz odpowiednie dostarczenie informacji do naszych klientów. Przedsiębiorstwa te mogą użyć Państwa danych osobowych wyłącznie w celu wykonania powierzonych im, a zleconych przez nas zadań i są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych. W zakresie na jaki pozwalają na to przepisy prawa oraz o ile udzielili nam Państwo uprzednio pozwolenia, przekazujemy Państwa dane także do innych przedsiębiorstw należących do Grupy KWS w celu użycia ich do celów reklamowych. Nie przekazujemy Państwa danych w celu użycia ich do celów reklamowych żadnym stronom spoza Grupy KWS.

Newsletter

Newsletter w postaci e-maila będzie do Państwa wysyłany tylko jeżeli zaprenumerowali go Państwo na naszej stronie internetowej. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z tej prenumeraty wysyłając do nas e-mail z informacją o rezygnacji na adres podany w podpisie.

Prawo do odwołania zgody na wykorzystywanie danych osobowych

Mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać udzielone pozwolenie na wykorzystywanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy przesłać e-mailem informację o wycofaniu zgody na adres podany w podpisie strony internetowej. Mają Państwo także prawo w taki sam spoób, w formie e-maila skierowanego na adres podany w podpisie, odwołać zgodę na wykorzystanie Państwa danych osobowych do celów reklamowych lub badań rynkowych.

Prawo do uzyskania informacji

KWS poinformuje Państwa na Państwa prośbę o tym, czy i jakie dane osobowe związane z Państwa osobą są w KWS zapisane. Jeśli mimo naszych starań zgromadzone przez nas dane zawierają błędy lub są nieaktualne, poprawimy ja na Państwa prośbę. O utrzymywanie swoich danych w aktualnym stanie mogą Państwo zadbać osobiście. Prosimy o aktualizowanie swoich danych po każdej zmianie. Mogą Państwo poprosić o aktualizację danych wysyłając do nas wiadomość na adres wymieniony w podpisie.

Okres przechowywania danych

Przechowujemy Państwa dane z zasady tylko tak długo, jak jest to konieczne, aby zrealizować usługę, jaką Państwo zamówili lub na której otrzymywanie wyrazili Państwo zgodę. Jeśli przepisy prawa określają czas przechowywania danych, dane będą przechowywane zgodnie z tymi wymogami.

Bezpieczeństwo danych

KWS stosuje techniczne i organizacyjne metody zapewnienia bezpieczeństwa danych, aby zebrane dane osobowe klientów chronić przed przypadkową lub zamierzoną manilpulacją, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Stosowane przez nas metody ochrony i zabezpieczenia danych poddawane są ciągłej optymalizacji, zgodnie z postępem technologicznym. Przetwarzanie i przesyłanie danych odbywa się w technologii SSL (Secure Socket Layer). 

Linki zewnętrzne

Nasz serwis internetowy zawiera okazjonalnie odsyłacze (linki) do stron internetowych stron trzecich. Jeśli nie jest to oczywiste, uprzedzamy Państwa, że link prowadzi do obcego serwisu. Niniejsza deklaracja o ochronie danych osobowych nie znajduje zastosowania w stosunku do obcych stron internetowych. Zakładając po raz pierwszy odnośnik do obcej treści KWS sprawdził ją pod kątem możliwości wystąpienia odpowiedzialności cywilnoprawnej lub karnej. KWS nie sprawdza jednakże w sposób ciągły zmian w treści, które mogłyby taką odpowiedzialność na nowo uzasadnić. Jeśli KWS stwierdzi lub otrzyma wskazówkę, że obca strona internetowa do której prowadzi link ze strony KWS powoduje powstanie odpowiedzialności cywilnej lub karnej, link ten zostanie przez KWS usunięty.

Aktualizacja deklaracji o ochronie danych osobowych

Z powodów organizacyjno-prawnych jest od czasu do czasu konieczne wprowadzenie zmian i aktualizowanie niniejszej Ddeklaracji o ochronie danych osobowych. Prosimy zapoznać się z aktualnie obowiązującą wersją.

Kontakt w przypadku pytań i potrzeby zasięgnięcia informacji

Jeśli mają Państwo pytania, komentarze, propozycje lub wnioski związane z naszą Deklaracją ochrony danych lub pragną zasięgnąć informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy skontaktować się z nami:

KWS Polska Sp. z o.o. i KWS Lochow Polska Sp. z o.o.
- Ochrona danych osobowych -
Ul.Chlebowa 4/8 61-003 Poznań

Telefon: 61 873 88 00
Telefax: 61 873 88 18
E-mail: info@cultivent.pl 

Poznań, kwiecień 2014